Описание пользователя

Margin call hay được gọi là lệnh gọi ký quỹ. Margin call xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư giảm xuống mức 35%

If you beloved this report and you would like to obtain additional data about https://Prcg-Dot-Yamm-Track.Appspot.com/ kindly visit our own website.

Последние объявления

  • Đòn Bẩy Tài Chính Là Gì ?
    Đòn Bẩy Tài Chính Là Gì ?
    Искусство - Коллекционирование - Токчин (Удмуртская Республика) - Ноябрь 19, 2022 94.00 Dollar US$

    SGP: CHỜ MUA Dự kiến kết quả kinh doanh 2022 tiếp tục khả quan khi hoạt động sản xuất phục hồi trở lại trong bối cảnh dịch COVID-19 đã được kiểm soát . Bên cạnh đó, giá thép thế giới và Việt Nam đã có xu hướng ổn định trở lại sau khi giảm giá khá mạn...

  • 1